Hlavná ponuka

Kontakt

 • Základná škola
  Žitavská 1, 821 07 Bratislava

  skola.zszitavska@gmail.com
 • +421 2 4524 1167
  +421 911 356 615

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Streda 21. 2. 2018

Naša škola a priestory

Fotogaléria

Novinky

Aj my sme Zelená škola

     7_krokov_k_zelenej_skole.pdf          ZS_Zitavska_ziskala_certifikat_a_vlajku_Zelenej_skoly.pdf

Cinnosti_Zelenej_skoly_ZS_Zitavska.pdf                                                                             Dni_Zelenych_skol_Ekoucebna_ZS_Zitavska.pdf                                                                                                 Otvorenie_Ekoucebne.pdf                                                                                                                                            skolska_cajovna.pdf                                                                                                                                                                         Ocenená naša pani učiteľka  http://zs-zitavska.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=14

                                                                                                                                 

Novinky

 • Presne toľko trval náš lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov, traja inštruktori a jeden lekár od 4. do 9. februára 2018. Aj tento rok sme bývali v penzióne Hradisko, kde sme trávili aj voľné chvíle plné teoretického výcviku, ale aj zábavy. Lyžiarsky výcvik prebiehal na Táloch.

  Niektorí žiaci boli skúsenými lyžiarmi, no niektorí tu zažili svoju lyžiarsku premiéru, o to viac skúseností a zážitkov si odniesli na záver kurzu.

  Pre začiatočníkov bol program kurzu zameraný na nácvik základných oblúkov. Pokročilí zdokonaľovali svoju lyžiarsku techniku. Najskôr sme sa všetci oboznámili s medzinárodne platnými pravidlami, tzv. BIELYm KÓDEXom, ktorý musí ovládať každý lyžiar, aby poznal svoje práva, ale hlavne povinnosti. Nezabudli sme pripomenúť aj dôležitosť bezpečného pobytu v horách. Taktiež sme si pozreli dokumentárny film o histórii lyžovania na Slovensku.

 • Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Tak ako každý rok sa aj tento naši žiaci zúčastnili súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími na Slovensku v súťaži Všetkovedko.

  Všetkovedko prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli:
  vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Naši žiaci zažili pocit výnimočnosti lebo mohli predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Benefitom bol nielen hrdý titul, krásny diplom a darček, ale aj hravá príprava na Testovanie 5.

 • Dňa 16.12.2017 v sobotu sa konal v kultúrnom dome ,,221,, 1. ročník Vianočného festivalu vo Vrakuni. Bola to prezentácia umeleckej tvorby súborov a kolektívov vo Vrakuni a Žitavanček nemohol takéto pozvanie odmietnuť. Deti mali veľký úspech, keďže sme zdvihli zo stoličiek, všetkých čo v sále 221 boli. A tanček na pieseň ,,Vianoce sú zas" sme pre veľký úspech ,, museli " zatancovať dva krát :) Vystupujúce - reprezentujúce Žitavančatá : Nina Babulicová IV.A, Vladimír Benčík IV.A , Martinka Duhačeková IV.A, Karolínka Fleischerová IV.A, Miška Gombkötöová IV.A, Alicia Kusová IV.A, Sofia Kvaková IV.A, Kristínka Múčková IV.A, Ninka Šmatlánková IV.A, Tobiáš Vavro IV.A, Ivetka Barvíková III.B,Zoja Lukýová II.B a Sofia Černická. Všetkým žiakom veľmi pekne ďakujem za úspešnú reprezentáciu. Veľké ďakujem patrí aj zúčastneným rodičom a rodinným príslušníkom za vytvorenie nádhernej atmosféry pre vystupujúce deti a za ochotu, nájsť si čas v predvianočnom ,,zhone " a hlavne v sobotu :)

 • Už len pár dní chýbalo do Vianoc, na ktoré sa tešili asi najviac deti. Tohtoročný december bol veľmi štedrý aj Mikuláš. Niektoré deti si v čižmičke okrem sladkostí našli aj darček v podobe výcviku korčuľovania. Presne 6. 12. 2017 sa 18 detí z prvého, druhého a štvrtého ročníka s veľkými športovými taškami vybrali do obchodného centra AVION, a nevedeli sa dočkať, kedy si obujú korčule a postavia sa na ľad.

  Prvé nesmelé kroky, obavy z pádu o chvíľu vystriedala radosť. Rozdelení do štyroch družstiev trénovali celý týždeň ako o dušu. Skúsenejší skúšali náročnejšie kroky a figúry, začiatočníci nacvičovali „citróniky, lietadielka, pavúčiky“. Hoci často padali, rýchlo sa postavili a skúšali to znova. Tešili sa z každého vydareného úkonu. Už po niekoľkých dňoch bolo vidieť, že sa im darí. Boli sebavedomejší a navzájom sa povzbudzovali. Pyšní na nich boli aj ich rodičia, či starí rodičia, ktorí ich tiež prišli povzbudiť.

 • Do galérie Korčuľovanie boli pridané fotografie.

 • V rámci preberania povinnej prierezovej témy Mediálna výchova zo Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, sme sa 22.novembra 2017 vybrali na exkurziu do televízie JOJ. Žiaci si tak mali možnosť prezrieť ako vyzerá televízia ,,z vnútra ".

  K hlavnému vchodu budovy ateliérov v Mlynskej doline na Brečtanovej ulici, kde televízia JOJ sídli pre nás prišla pani Stanislava Janegová -Asistentka riaditeľa Úseku marketingu, PR a analýz, ktorá nás sprevádzala počas celej exkurzie. Pri presune do štúdií nám porozprávala o televízii všetko čo sme chceli vedieť a ešte oveľa viac sme videli na vlastné oči. Boli sme v spravodajskom štúdiu , kde sa okrem hlavných Novín TV JOJ, Športu a Novín o 12stej nakrúca aj relácia Top star, Najlepšie počasie a Sedmička. A v ďalšom štúdiu sme videli kulisy pre relácie : Moja mama varí lepšie, Uhádni môj vek...Pani Janegová nám porozprávala, ako sa číta a načo slúži čítačka, ukázala nám ako sa ,,robí " počasie -pri zelenej plachte , ako vyzerá hlavná kamera a čo všetko dokáže. Tiež kde sedia zabávači v Sedmičke, kde sa hostia pripravujú na vstup a v ďalšom štúdiu kde Junior so súťažiacimi varí a ako to vyzeralo pri nakrúcaní relácie Uhádni môj vek. O tom že sa nám v televízii JOJ veľmi páčilo niet pochýb a splnili sme okrem iných aj najdôležitejší znak exkurzie, a to : ,, spojenie teórie s praxou,, keď sme si po exkurzii dopísali - zhodnotili , čo všetko nové sme sa dozvedeli a bolo toho naozaj skutočne veľa.

 • Do galérie IV.A v JOJ boli pridané fotografie.

 • Jesenný deň zdravia patrí k tradičným celoškolským projektom, pretože zdravá budúcnosť našich detí nám nie je ľahostajná.

  Dňa 16.11.2017 vo štvrtok sa žiaci I. stupňa v triedach pod vedením svojich triednych pani učiteliek tak dozvedeli veľa užitočných informácií zameraných na zdravie, šport, pohyb a zdravý životný štýl, ktorých cieľom bolo viesť žiakov k správnemu nakladaniu so zdravím. Žiaci I. stupňa si v priebehu týždňa určili ovocie a zeleninu ako napr. banán, citrón, orech, hruška, mrkva, cibuľa, ktorému sa v priebehu projektového dňa venovali. Z domu si priniesli veľa zaujímavých informácií a obrázkov, ktoré tak prispeli k vytvoreniu zaujímavých projektov. Výchovno – vzdelávacie aktivity boli doplnené pestrými pracovnými listami. Každý jesenný deň zdravia je iný, niečím výnimočný.

 • Prebehol len pol rok a už sme sa opäť v októbri zapojili do ďalšieho projektu realizovaného neziskovou organizáciou EDULAB, ktorý sme ukončili 30.novembra 2017 záverečnou prezentáciou.

  Tentoraz - Misia modrá planéta s Kozmixom - projekt, ktorý bol zameraný na odučenie prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ. Projekt spájal aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Bol ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Kombinácia vzdelávacej hry a zaujímavých aktivít bol dobrý mix na vzbudenie záujmu žiakov o nové poznatky a skúsenosti. V hre Misia modrá planéta si žiaci navrhli a vytvorili základňu na novej planéte podobnej Zemi. V tímoch nielen postavili svoju základňu, ale vyriešili aj 4 enviromisie. Tie ich postavili pred problémy, ktorým čelí ľudstvo v súčasnosti. Deti najviac zaujali bádateľské aktivity, pri ktorých spoznávali svet vlastnou skúsenosťou. Aktivity pokrývali dve hlavné oblasti environmentálnej výchovy: Životné prostredie a jeho ochrana a Životné prostredie a činnosť človeka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Žitavská 1, 821 07 Bratislava

  skola.zszitavska@gmail.com
 • +421 2 4524 1167
  +421 911 356 615

Fotogaléria